Psikodinamik Terapiler Nedir?

psikodinamik.jpg

En genel anlamıyla, psikodinamik terapiler Sigmund Freud’un öğretilerini çağdaş düşünceye uyarlayıp güncel şartlarda uygulayan terapötik tedavi şekilleridir.

Psikodinamik ekole göre, insan zihni çok yönlü, katmanlı ve karmaşıktır. Farkında olmadığımız içsel süreçler her birimizin tepkilerini, inançlarını ve hayat seçimlerini etkiler, hatta belirler. Bu sebeple, insan sık sık “rasyonel” olmayan duygular yaşar, prensiplerine ya da hedeflerine ters düşen eylemlerde bulunur. Örneğin kişi bir yandan kendini geliştirip hayatta ilerlemeye çalışırken, diğer yandan yol boyunca felç olmuşçasına duraklayabilir veya yıkıcı eğilimler gösterebilir; istediğini düşündüğü şeylere sahipken kendini mutsuz hissedebilir... vs.

Çağdaş psikodinamik ekol insanın iç dünyasının merkezinde ilişkilerin bulunduğunu öne sürer. Hayatımızı yönlendiren bu bilinçaltı süreçler, doğduğumuz günden beri deneyimlediğimiz ilişkisel dinamiklerle yontulmuştur ve sürekli bir değişim potansyeline sahiptir.  Psikodinamik terapilerde terapist ve danışan birlikte, yani yine bir ilişki kapsamında, danışanın iç dünyasını anlamaya ve anlamlandırmaya çalışır. Bunu yapmak için şimdide yaşanan deneyimlerden ya da güncel konulardan yola çıkılabilir. Tanıdık duygular, kendini tekrar eden döngüler irdelenir ve bunların hepsi kişinin yaşam öyküsü ve duygu dünyası bağlamında derinine araştırılır.

İnsanın iç dünyasının derinlerine inmesi zorlu bir yolculuktur: birey yüzleşmek istemediği yönleriyle karşılaşabilir, bastırılmış zor duygular su yüzüne çıkar. Ayrıca, başka bir kişiye bütün çıplaklığıyla iç dünyamızı açmak kaygı uyandırabilir. Kişinin hayatında tekrar eden ilişki dinamikleri terapist-danışan ilişkisinde de kendini gösterebilir. Bu gibi durumlar terapistle birlikte bu deneyimlerin içinden geçmek, anlamlandırmak ve değiştirmek için bir fırsat olarak değerlendirilir.

Psikodinamik terapilerde amaç zor duyguların, kısır döngülerin ve tıkanmışlıkların kişinin zihninde yeni anlamlar kazanıp farklı şekillerde deneyimlenmesi ve böylece danışanın hayatında bazı açılmalar yaşamasıdır. Nihai hedef kişinin içsel bir özgürlüğe erişmesidir.